Dodací a platební podmínky

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny za dopravu a zvolenou platební metodu

Způsob dodání

typ dopravy

cena dopravy

typ platby

cena platby

CELKEM

Česká Pošta - na dobírku

balík do ruky

63,- Kč

dobírka

36,- Kč

99,- Kč

PPL - na dobírku

PPL dobírka

99,- Kč

dobírka

36,- Kč

135,- Kč

Česká Pošta - zálohový list

balík do ruky

63,- Kč

zálohový list

ZDARMA

63,- Kč

PPL - zálohový list

PPL

99,- Kč

zálohový list

ZDARMA

99,- Kč

Prodejna Praha

osobní odběr

ZDARMA

hotově/karta

ZDARMA

ZDARMA

Prodejna Třebíč

osobní odběr

ZDARMA

hotově/karta

ZDARMA

ZDARMA

Objednávky s celkovou cenou nad 1800,- Kč, jsou doručovány s dopravou ZDARMA, platí se pouze za zvolený typ platby. Dopravu ZDARMA mají také produkty z kategorie "Produkty s dopravou zdarma"

 

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými výše v tabulce.

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu obdrží kupující společně se zbožím. Daňový doklad může být zaslán i elektronicky na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem lékař...