Cíle společnosti

Cílem společnosti MEDIPOS P+P, s.r.o. je budovat dlouhodobě oboustranně výhodný partnerský vztah s našimi zákazníky a to především v těchto oblastech:

 • Ve velkoobchodní oblasti, konkrétně při zásobování privátních lékařských praxí
 • V oblasti dodávek zdravotnických prostředků a materiálu pro širokou veřejnost formou „home delivery“
 • V maloobchodní oblasti při provozování prodejen a výdejen zdravotnických prostředků

Tohoto cíle chceme dosáhnout tak,

 • že dlouhodobě budujeme a upravujeme procesy, které jsou používány při příjmu a následném vyřízení objednávek (jak telefonických, tak i objednávek uskutečněných prostřednictvím eShopu) a také při maloobchodním prodeji v našich prodejnách a výdejnách zdravotnických potřeb.
 • že klademe velký důraz na výběr portfolia produktů, které máme v naší nabídce. Chceme vždy dosáhnout co nevíce vyrovnaného poměru mezi cenou a kvalitou produktu a obsáhnout uceleně sortiment jednotlivých oblastí, kterým se věnujeme.
 • že klademe důraz na informovanost našich zákazníků. Je pro nás velmi důležité, aby každý věděl „za co platí“. Informace musejí být všem našim zákazníkům jednoduše dostupné a jednoduše pochopitelné. S našimi stávajícími i potencionálními zákazníky budeme komunikovat osobně na prodejnách, telefonicky na zákaznickém servisu, elektronicky pomocí e-mailu a webových stránek www.medipos.cz a www.pomuckyPROzdravi.cz

Proto vyhlašujeme tuto politiku kvality:

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší společnosti, všech pracovních úseků a jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky kvality naší společnosti. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje pracovníkem obchodního oddělení a řídícím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Uspokojování potřeb našich zákazníků, a předcházení jejich očekávání je trvalou součástí každodenní práce.

 1. Zákazník je hlavním hodnotitelem kvality našich činností a zavedený systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu.
 2. Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými legislativními předpisy.
 3. Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.
 4. Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.
 5. Kvalita spoluvytváří dobré jméno naší společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu.

Politika kvality je v naší společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni její pracovníci.

V Lipníku dne 1. dubna 2014

 

Tomáš Pokorný, jednatel společnosti

...vyžadujte rychlost dodávky, vysokou odbornost a špičkový informační servis !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem lékař...